Kancelaria wspiera inwestorów w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń i zezwoleń związanych z ochroną środowiska. Wspieramy klientów zarówno na etapie realizacji nowych obiektów, jak również w trakcie funkcjonowania obiektu.

Przykładowe zrealizowane projekty:

  1. uzyskanie decyzji środowiskowej i zintegrowanego pozwolenia środowiskowego dla nowopowstałego zakładu produkcyjnego wyrobów budowlanych (woj. mazowieckie);
  2. uzyskanie zintegrowanego pozwolenia środowiskowego w celu rozbudowy zakładu i intensyfikacji produkcji trzody chlewnej (woj. podlaskie);
  3. uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń na zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów dla zakładu zajmującego się utylizacją odpadów medycznych (woj. mazowieckie);
  4. wygrany spór z WIOŚ odnośnie braku przesłanek do nałożenia na klienta kancelarii podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska (woj. lubelskie).