Reprezentujemy inwestorów, wykonawców oraz podwykonawców w sporach powstałych na tle realizacji inwestycji budowlanej. Chronimy interesy naszych klientów zarówno na etapie przedsądowym (w tym również w ramach arbitrażu), jak również zapewniamy kompleksowe wsparcie w procesie.

Przykładowe zrealizowane projekty:

  • reprezentacja inwestora w sporze z generalnym wykonawcą w związku z realizacją zakładu przemysłowego wraz z infrastrukturą (wartość sporu 5,5M PLN) (woj. wielkopolskie);
  • reprezentacja grupy podwykonawców robót budowlanych w sporze z generalnym wykonawcą oraz inwestorem w ramach realizacji inwestycji drogowej (łączna wartość sporu 4M PLN) (woj. wielkopolskie);
  •   reprezentacja generalnego wykonawcy w sporze z inwestorem z tytułu wad fizycznych przekazanego obiektu (wartość sporu 1,5M PLN) (woj. mazowieckie);
  • reprezentacja grupy konsumentów w sporze z deweloperem z tytułu wad fizycznych sprzedanych lokali mieszkalnych (łączna wartość sporu 2M PLN) (woj. mazowieckie);
  •  reprezentacja inwestora w sporze z wykonawcą w związku z opóźnieniami i wadami wykonanego budynku, a także prowadzenie skutecznej egzekucji z majątku dłużnika (wartość sporu 250K PLN) (woj. mazowieckie).