Wraz z dniem 29 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zwana zwyczajowo ustawą deweloperską. Ustawa miała w założeniu ułatwić potencjalnemu nabywcy mieszkania w rozeznaniu się co kupuje i na jakich warunkach. Sam zamysł, trzeba przyznać był nad wyraz słuszny, niestety jego realizacja pozostawia już sporo do życzenia.

Kupujesz mieszkanie? – Pomożemy Ci znaleźć potencjalne pułapki

Jeżeli rozważasz nabycie mieszkania i zawarcie z deweloperem umowy deweloperskiej, a masz wątpliwości, czy umowa deweloperska, którą zamierzasz podpisać nie zawiera jakiś pułapek, zgłoś się do nas. Nasi prawnicy przeanalizują ją za Ciebie.

Do wyboru są dwie opcje:

  1. raport w wersji elektronicznej z zaznaczeniem ryzyk;
  2. spotkanie z prawnikiem i omówienie zagadnień problematycznych.

Co poza umową deweloperską?

Ustawa deweloperska nałożyła na dewelopera realizującego inwestycję mieszkaniową szereg nowych obowiązków, mających za zadanie umożliwić kupującemu lepsze poznanie nabywanej nieruchomości. Między innymi do nowych obowiązków dewelopera należy jeszcze przed podpisaniem umowy deweloperskiej:

  • doręczenie prospektu informacyjnego dotyczącego danego przedsięwzięcia deweloperskiego;
  • udzielenie szczegółowych informacji dotyczących sytuacji prawno-finansowej dewelopera oraz przedsięwzięcia deweloperskiego.

W ramach analizy prawnej umowy deweloperskiej pomożemy Ci również zweryfikować dane odnośnie dewelopera oraz całego przedsięwzięcia mieszkaniowego. Znajomość rynku oraz bogate doświadczenie to nasze atuty, które pozwolą Ci ze spokojem myśleć o nabywanym lokalu. W razie dalszych problemów, poprowadzimy negocjacje z deweloperem, aby interesy naszych klientów zostały w sposób odpowiedni zabezpieczone.