Zajmujemy się sprawami w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Przeprowadzamy również badanie stanu prawnego nieruchomości (due diligence) oraz weryfikujemy przydatności nieruchomości dla realizacji inwestycji pod względem planistycznym. Obejmuje to między innymi badanie ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bądź studiów zagospodarowania. Reprezentujemy naszych klientów na każdy etapie postępowania.

Pomagamy klientom przy sprawach dotyczących szeroko rozumianego prawa rolnego i leśnego, prawa wodnego, a także innych przepisów szczególnych związanych z decyzjami administracyjnymi.

Przykładowe zrealizowane projekty:

  1. reprezentacja inwestora w toku uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i uzyskanie zapisów zezwalających na intensywniejszą zabudowę niż pierwotnie zakładana (woj. mazowieckie);
  2. uzyskanie kompletu dokumentacji (w tym m.in. warunków zabudowy) na budowę parku logistycznego;
  3. kompleksowe prawne wsparcie dewelopera od momentu zakupu gruntu, poprzez jego przekształcenie (na cele nieleśne), uzyskanie niezbędnej dokumentacji do posadowienia 24 budynków jednorodzinnych, a także nadzór prawny nad umowami (woj. mazowieckie).