Kancelaria świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej nieruchomości. Wspomagamy naszych klientów zarówno w transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości, ale również regulujemy stan prawny nieruchomości. Prowadzimy postępowania ws. wywłaszczeń nieruchomości oraz z tytułu odszkodowań.

Konstruujemy oraz opiniujemy, a także w imieniu klientów negocjujemy wszelkiego rodzaju umowy funkcjonujące na rynku nieruchomości. Zabezpieczamy interesy naszych klientów.

Posiadamy bogate doświadczenie w negocjacjach umów najmu / dzierżawy w ramach procesów komercjalizacji. Pomagamy w zakresie finansowania nabycia i zagospodarowania nieruchomościami (negocjacje umów kredytu i ich zabezpieczenia).

Przykładowe zrealizowane projekty:

  • reprezentacja klienta ws. zasiedzenia nieruchomości gruntowej o powierzchni 24ha (woj. warmińsko-mazurskie);
  • obsługa po stronie kupującego transakcji nabycia kamienicy w centrum miasta wraz z kompleksową analizą (due diligence) nieruchomości oraz wsparciem klienta w zakresie negocjacji kredytu (woj. mazowieckie);
  • pomoc prawna w komercjalizacji zmodernizowanego ciągu pawilonów handlowych (woj. mazowieckie)