Doradzamy w zakresie prawa budowlanego oraz procesu budowlanego. W imieniu klientów uzyskujemy m.in. wszelką niezbędną dokumentację konieczną do rozpoczęcia robót budowlanych. Organizujemy wszelkie formalności konieczne do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Pomagamy sprawnie przeprowadzić również inwestycje nietypowe i skomplikowane (m.in. na terenach zamkniętych, wymagających pozwoleń wodnoprawnych bądź decyzji środowiskowych).

Przykładowe zrealizowane projekty:

  •  wsparcie formalno-prawne inwestora zastępczego wyłonionego w przetargu publicznym w ramach projektu budowy składowiska odpadów niebezpiecznych wraz z infrastrukturą (woj. dolnośląskie);
  • uzyskanie niezbędnej dokumentacji wraz ze wszelkimi uzgodnieniami niezbędnymi do rozbudowy i nadbudowy kamienicy objętej ochroną konserwatorską w celu przekształcenia jej na budynek biurowy klasy A (woj. mazowieckie);
  • kompleksowe prawne wsparcie dewelopera od momentu zakupu gruntu, poprzez jego przekształcenie (na cele nieleśne), uzyskanie niezbędnej dokumentacji do posadowienia 24 budynków jednorodzinnych, a także nadzór prawny nad umowami (woj. mazowieckie);
  • zgłoszenie i nadzór nad 120 postępowaniami ws. powieszenia banerów reklamowych w związku z promocją nowej sieci handlowej (cała Polska);
  • przeprowadzenie postępowania ws. legalizacji samowoli budowlanej zakładu przemysłowego oraz infrastruktury pomocniczej (woj. mazowieckie).

Prawo budowlane. Pomoc i doradztwo

Specjalizacją naszej kancelarii jest prawo budowlane. Przez lata obecności na rynku pomogliśmy ogromnej rzeszy Klientów – doprowadziliśmy wiele spraw sądowych do  końca zwieńczonego sukcesem i podpowiedzieliśmy w wielu ważnych sprawach. Jako specjaliści prawa budowlanego z chęcią pomożemy również Państwu.

Jedna z pierwszych kancelarii prawa budowlanego w Warszawie

Jesteśmy jedną z pierwszych kancelarii w Warszawie, która za swój główny cel obrała prawo budowlane. Nasze działanie ukierunkowujemy na skuteczne rozwiązanie problemu, a dzięki doskonałej znajomości prawa, w tym również europejskiego poradzimy sobie w zetknięciu z każdą sprawą. Po zgłoszeniu do nas Państwa sprawy, przydzielimy odpowiedniego adwokata lub radcę prawnego prawa budowlanego, który dzięki zdobytemu doświadczeniu będzie w stanie poradzić sobie z Państwa sytuacją w sposób najbardziej optymalny dla klienta.

Usługi prawa budowlanego

W imieniu naszych Klientów, z chęcią i zaangażowaniem:

  • zdobywamy dokumentację potrzebną do rozpoczęcia budowy bądź realizacji inwestycji (prowadzimy postępowania o decyzje środowiskowe tzw. DŚU, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje lokalizacyjne, pozwolenia wodnoprawne oraz emisyjne, pozwolenia na budowę, reprezentujemy w postępowaniach dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego);
  • finalizujemy wszystkie formalności niezbędne do przeprowadzenia inwestycji (doradzamy w zakresie umów z uczestnikami procesu budowlanego);
  • pomagamy na każdym etapie inwestowania, nawet najbardziej skomplikowanego (sprawy związane z kredytowaniem inwestycji zarówno przez banki jaki i fundusze inwestycyjne).

Doświadczenie, wiedza i umiejętności

Nasze doświadczenie opiera się na setkach przeprowadzonych rozpraw i rozmów z Klientami. W każdym zadaniu wykazaliśmy się niezbędną wiedzą z zakresu prawa budowlanego i w ten sposób, jako specjaliści prawa budowlanego, spełniliśmy oczekiwania naszych Klientów.

Na korzyść naszej kancelarii przemawia na pewno niezbędne w tej pracy doświadczenie, umiejętności i wiedza, które cały czas poszerzamy i aktualizujemy. zastosowanie na sali sądowej i nie tylko.